Tổng hợp - Tag: Gen Y

Tổng hợp - Tag: Gen Y

Nhập nội dung cần tìm...

Hiện tượng mới của Gen Z, Gen Y: Đặt hàng nguồn dịch tinh trùng và trứng

Ngày càng tăng tỷ lệ vô sinh, Gen Z và Gen Y đang có xu hướng trữ đông trứng và tinh trùng để đảm bảo khả năng sinh con trong tương lai

Đặt mua Gen Z và Gen Y 2023: Chi phí sinh hoạt, thất nghiệp và biến đổi khí hậu - Những quan tâm cấp thiết

Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, áp lực tại nơi làm việc, quyết định nghề nghiệp dựa trên giá trị cá nhân, chi phí sinh hoạt và thất nghiệp, công việc phụ gia tăng, môi trường và làm việc linh...

Báo cáo tiết lộ: Sự khác biệt bất ngờ về hành vi và thói quen online giữa ba thế hệ Gen X, Gen Y và Gen Z quý III/2023

Báo cáo 'The Connected Consumer' quý III/2023 của Decision Lab đã phân tích hành vi và thói quen online của ba thế hệ gen X, gen Y và gen Z Báo cáo nhấn mạnh đến việc sử dụng hình thức mua sắm giải tr...

Gen Y (Millennials) là gì? Đặc điểm, tính cách & lối sống của Thế hệ Y

Gen Y là thế hệ gắn liền với sự phát triển của công nghệ & Internet. Vậy Gen Y là ai? Họ là người như thế nào? Quá trình phát triển của Gen Y ra sao? Thế hệ Gen Y có những đặc điểm gì nổi bật? Những a...

Bài đăng được tài trợ