Ngôn ngữ:

Chính sách quyền riêng tư

1. Thông qua chức năng đăng nhập bằng Facebook chúng tôi chỉ thu thập 2 loại thông tin sau đây cho mục đích tạo tài khoản:

  • Tên facebook của bạn.
  • Email của bạn.

2. Hocmarketing.org tôn trọng quyền riêng tư của người dùng cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin thu thập cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà chưa thông báo cho tài khoản của người dùng

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!