Ngôn ngữ:

Tổng hợp - Tag: Bảo vệ môi trường

Tổng hợp - Tag: Bảo vệ môi trường

Nhập nội dung cần tìm...

Đèn huỳnh quang compact, bếp hồng ngoại và bếp từ sẽ bị cấm bán từ ngày 15/7

Từ 15/7/2023, các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả thấp như đèn huỳnh quang compact, bếp hồng ngoại, bếp từ sẽ không được phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước Việc này sẽ giúp giảm th...

Bài đăng được tài trợ

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!