Tổng hợp - Tag: Năng lượng hiệu quả

Tổng hợp - Tag: Năng lượng hiệu quả

Nhập nội dung cần tìm...

Đèn huỳnh quang compact, bếp hồng ngoại và bếp từ sẽ bị cấm bán từ ngày 15/7

Từ 15/7/2023, các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả thấp như đèn huỳnh quang compact, bếp hồng ngoại, bếp từ sẽ không được phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước Việc này sẽ giúp giảm th...

Bài đăng được tài trợ