Thuật ngữ trong ngành marketing | Tổng hợp & tra cứu

Nhập nội dung cần tìm...

PR là gì? So sánh PR vs Quảng cáo - Các hình thức PR phổ biến hiện nay

PR là gì? PR khác như thế nào so với quảng cáo? Phân tích ưu và nhược điểm của PR. Giới thiệu chi tiết các hình thức PR phổ biến hiện nay (năm 2021)

Khách hàng là gì? Phân loại khách hàng trong Marketing

Khách hàng là gì? Phân loại khách hàng trong Marketing. Vai trò của khách hàng đối với doanh nghiệp nói chung và hoạt động Marketing nói riêng.

Customer insights (Insight khách hàng) là gì? Vai trò và ý nghĩa

Customer Insight (Insight khách hàng) là gì? Vai trò và ý nghĩa của Customer Insight trong Marketing. Các phương pháp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng Insight khách hàng.

Baby boomers là gì? Tổng quát về thế hệ Bùng Nổ Trẻ Sơ Sinh

Baby boomers là gì? Tổng quát về lịch sử và nguyên nhân ra đời của thế hệ "Bùng Nổ Trẻ Sơ Sinh".

Buzz Marketing là gì? Cách để tạo ra Buzz Marketing

Buzz Marketing là gì? Phân tích chi tiết khái niệm và ví dụ điển hình về Buzz Marketing. Cách để tạo ra Buzz Marketing trong thời điểm hiện nay. Ưu và nhược điểm của Buzz Marketing.

Benchmarking trong Marketing là gì? Khái niệm và ví dụ

Benchmarking trong Marketing là gì? Ví dụ về Benchmarking trong thực tế. Phân tích vai trò và mặt trái của Benchmarking

Người tiêu dùng (consumer) là gì? Hành vi người tiêu dùng là gì?

Người tiêu dùng (consumer) là gì? Hành vi người tiêu dùng (consumer behavior) là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa người tiêu dùng và khách hàng (customer)?

Customer satisfaction (CSAT) là gì? Khái niệm & Vai trò

Customer satisfaction (thường được viết tắt là CSAT) trong các tài liệu có nghĩa là gì? Phân tích khái niệm và Vai trò của Customer satisfaction trong Marketing.

Selective Attention là gì? Ví dụ và phân tích

Selective Attention là gì? Các ví dụ về selective attention trong đời sống thực tế. Trạng thái Overselective là gì và có tác động như thế nào đến khả năng nhận thức, đánh giá của con người?

Quảng cáo truyền miệng (Word of mouth) là gì? Vì sao nó lại quan trọng?

Quảng cáo truyền miệng (Word of mouth) là gì? Vai trò và tầm ảnh hưởng của nó đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Phương pháp giúp doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động quảng cáo truyền miệng.

Bài đăng được tài trợ