Tổng hợp Ebook - Tài liệu Marketing

Tổng hợp các Ebook - Tài liệu - Giáo trình (miễn phí & có phí) nổi tiếng trong các lĩnh vực liên quan đến Marketing, được các giảng viên, sinh viên ở các trường đại học nổi tiếng, các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

Tổng hợp Ebook - Tài liệu Marketing

Nhập nội dung cần tìm...

Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media

Marketing Communications: Integrating offline and online with social Media (PDF) - Tác giả: PR Smith, Ze Zook - Quyển giáo trình đào sâu về chủ đền truyền thông trong Marketing, cách kết hợp truyền th...

Marketing Strategy (PDF) - Ferrel & Hartline - Mua/Free download

Marketing Strategy (PDF) - Tác giả: O.C. Ferral, Michael D. Hartline - Quyển giáo trình tập trung bàn luận về các vấn đề liên quan đến lập chiến lược Marketing.

The small business Online Marketing handbook (PDF) Free Download

The small business Online Marketing handbook (PDF) - Tác giả: Annie Tsai - Quyển giáo trình với kích cở của một cuốn sổ tay giúp bạn nắm vững các vấn đề cơ bản trong Marketing Online đối với một doanh...

Essentials of Marketing - McCarthy (PDF) Mua/Free Download

Essentials of Marketing - Quyển giáo trình được xem là có thể sử dụng thay thế Principles of Marketing của Philip Kotler, dành cho những người muốn tìm hiểu về kiến thức Marketing căn bản.

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) Mua/Free Download

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) - Tác giả: Del I. Hawkins & David L. Mothersbaugh - Quyển giáo trình tập trung khai thác sâu về một chủ đề cụ thể trong Marketing: Hành vi người t...

Marketing for Hospitality and Tourism - Mua/Free Download (PDF)

Marketing for Hospitality and Tourism (Marketing trong ngành Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch) - Mua/Free Download (PDF) - Tác giả: Philip Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu

International Marketing & Export Management - Mua/Free download (PDF)

International Marketing & Export Management - Quyển giáo trình vô cùng nổi tiếng về Marketing quốc tế và Quản trị Xuất khẩu, được sử dụng phổ biến ở các trường đại học và các doanh nghiệp.

Principles of Marketing - Mua/Free Download (PDF)

Sở hữu ngay quyển giáo trình nổi tiếng nhất thế giới về lý thuyết Marketing căn bản, được biên soạn bởi cha đẻ của ngành Marketing hiện đại: Philip Kotler

Bài đăng được tài trợ