Tổng hợp - Tag: Philip Kotler

Tổng hợp - Tag: Philip Kotler

Nhập nội dung cần tìm...

Những nguyên lý Marketing đang thay đổi đường đua tiếp thị số

Tìm hiểu những nguyên lý Marketing đang thống trị thị trường kỹ thuật số với cuốn sách Nguyên Lý Marketing của Philip Kotler - tác phẩm kinh điển giúp nhân viên, sinh viên và doanh nhân nghiên cứu sâu...

Marketing for Hospitality and Tourism - Mua/Free Download (PDF)

Marketing for Hospitality and Tourism (Marketing trong ngành Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch) - Mua/Free Download (PDF) - Tác giả: Philip Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu

Principles of Marketing - Mua/Free Download (PDF)

Sở hữu ngay quyển giáo trình nổi tiếng nhất thế giới về lý thuyết Marketing căn bản, được biên soạn bởi cha đẻ của ngành Marketing hiện đại: Philip Kotler

Bài đăng được tài trợ