Tổng hợp - Tag: Marketing quốc tế

Tổng hợp - Tag: Marketing quốc tế

Nhập nội dung cần tìm...

International Marketing là gì? Các chiến lược Marketing Quốc Tế phổ biến

Marketing Quốc Tế hay còn gọi là International Marketing là một phương pháp kinh doanh được sử dụng để tiếp cận với khách hàng và thị trường ở các quốc gia khác nhau. Với sự phát triển của công nghệ t...

International Marketing & Export Management - Mua/Free download (PDF)

International Marketing & Export Management - Quyển giáo trình vô cùng nổi tiếng về Marketing quốc tế và Quản trị Xuất khẩu, được sử dụng phổ biến ở các trường đại học và các doanh nghiệp.

Bài đăng được tài trợ