Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) Mua/Free Download

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) Mua/Free Download

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) - Tác giả: Del I. Hawkins & David L. Mothersbaugh - Quyển giáo trình tập trung khai thác sâu về một chủ đề cụ thể trong Marketing: Hành vi người tiêu dùng.

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy 14E Ebook

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy

Ngôn ngữ: English (Tiếng Anh)

Bản Edition mới nhất: 14th

Tựa đề sách dịch ra Tiếng Việt: Hành vi người tiêu dùng - Xây dựng chiến lược Marketing

Tác giả: Del I. Hawkins & David L. Mothersbaugh

Khái quát về nội dung sách:

Không giống như những quyển giáo trình Marketing khác, "Consumer Behavior - Building Marketing Strategy" tập trung bàn luận sâu vào chủ đề "hành vi người tiêu dùng" và cách để khai thác "hành vi người tiêu dùng" để vận dụng vào các chiến lược Marketing của doanh nghiệp.

Phần 1: Giới thiệu

Chương 1: Hành vi người tiêu dùng và chiến lược Marketing

Phần 2: Các yếu tố ngoại tại gây ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng

Chương 2: Sự khác biệt về văn hóa trong hành vi người tiêu dùng

Chương 3: Sự thay đổi về giá trị trong xã hội nước Mỹ

Chương 4: Sự thay đổi về yếu tố nhân khẩu học và sự phân tầng trong xã hội nước Mỹ

Chương 5: Sự thay đổi về văn hóa vùng miền trong xã hội nước Mỹ

Chương 6: Gia đình trong xã hội nước Mỹ

Chương 7: Nhóm cộng đồng ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng

Phần 3: Các yếu tố nội tại gây ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng

Chương 8: Nhận thức

Chương 9: Khả năng học hỏi, ghi nhớ và định vị sản phẩm

Chương 10: Động lực, tính cách và cảm xúc

Chương 11: Thái độ

Chương 12: Quan niệm bản thân và phong cách sống

Phần 4: Quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Chương 13: Sự ảnh hưởng mang yếu tố tình huống

Chương 14: Quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng và sự nhận thức về vấn đề đang hiện hữu

Chương 15: Tìm kiếm thông tin

Chương 16: So sánh, đánh giá và lựa chọn sản phẩm cùng loại

Chương 17: So sánh, đánh giá và lựa chọn nơi mua sắm

Chương 18: Hành vi của người tiêu dùng sau quá trình mua hàng

Phần 5: Doanh nghiệp với vai trò là người tiêu dùng

Chương 19: Hành vi tiêu dùng của doanh nghiệp

Phần 6: Hành vi người tiêu dùng và quy luật thị trường

Chương 20: Hành vi người tiêu dùng và quy luật thị trường

Đối tượng người đọc:

  • Các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý, những người làm công tác Marketing ở các doanh nghiệp, cửa hàng, cơ sở kinh doanh.
  • Học sinh, sinh viên, học viên, giảng viên thuộc ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học viện, trung tâm giáo dục.

Mua sách hoặc tải về (PDF)

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy 14E Ebook

Mua sách có bản quyền (Khuyến khích)

Bản Edition: 14th

Amazon Logo Mua ngay

Nếu giá của cuốn sách nằm trong khả năng của bạn, hãy mua nó để ủng hộ cho tác giả thực hiện những lần tái bản sau này, cũng như góp phần phát triển cộng đồng Marketing trên toàn thế giới nhé

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy 11E Ebook

Tải về/Download (miễn phí)

Bản Edition: 11th

Download