Marketing for Hospitality and Tourism - Mua/Free Download (PDF)

Marketing for Hospitality and Tourism - Mua/Free Download (PDF)

Marketing for Hospitality and Tourism (Marketing trong ngành Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch) - Mua/Free Download (PDF) - Tác giả: Philip Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu

Marketing for Hospitality and Tourism

Marketing for Hospitality and Tourism

Ngôn ngữ: English (Tiếng Anh)

Tựa đề sách dịch ra Tiếng Việt: Marketing trong ngành Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch

Tác giả: Philip Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu

Khái quát về nội dung sách:

"Marketing for Hospitality and Tourism" là một quyển giáo trình bàn luận về những vấn đề từ cơ bản đến chuyên sâu của Marketing trong ngành Nhà hàng, Khách sạn & Du lịch. Ở những chương đầu tiên, đọc giả sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về Marketing trong ngành Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch, cũng như các đặc điểm, đặc thù tồn tại xung quanh những ngành nghề kinh doanh này. Tiếp đến, quyển giáo trình sẽ cung cấp cho đọc giả về các yếu tố trong môi trường vi mô và vĩ mô của ngành nghề này, trong đó yếu tố khách hàng (người tiêu dùng) được tập trung bàn luận chuyên sâu. Các chương sau đó sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi trong Marketing như cách thức nghiên cứu thị trường, lập chiến lược & kế hoạch Marketing, xây dựng và phát triển sản phẩm/dịch vụ, định giá, phân phối và quảng bá. Cuối cùng, đọc giả sẽ được bonus thêm 2 phụ lục là "Five-gap Model of Service Quality" (Mô hình 5 khoảng cách về chất lượng dịch vụ của ngành Nhà hàng, Khách sạn & Du lịch) và "Forecasting Market Demand" (Dự đoán cầu thị trường của ngành Nhà hàng, Khách sạn & Du lịch).

Đối tượng người đọc:

  • Các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý, những người làm công tác Marketing ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn & Du lịch.
  • Học sinh, sinh viên, học viên, giảng viên thuộc ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học viện, trung tâm giáo dục.

Mua sách hoặc tải về (PDF)

Marketing for Hospitality and Tourism 7th Edition

Mua sách có bản quyền (Khuyến khích)

Bản Edition: 7th

Amazon Logo Mua ngay

Nếu giá của cuốn sách nằm trong khả năng của bạn, hãy mua nó để ủng hộ cho tác giả thực hiện những lần tái bản sau này, cũng như góp phần phát triển cộng đồng Marketing trên toàn thế giới nhé

Marketing for Hospitality and Tourism 6th Edition

Tải về/Download (miễn phí)

Bản Edition: 6th

Download