International Marketing & Export Management - Mua/Free download (PDF)

International Marketing & Export Management - Mua/Free download (PDF)

International Marketing & Export Management - Quyển giáo trình vô cùng nổi tiếng về Marketing quốc tế và Quản trị Xuất khẩu, được sử dụng phổ biến ở các trường đại học và các doanh nghiệp.

International Marketing & Export Management Ebook

International Marketing & Export Management

Ngôn ngữ: English (Tiếng Anh)

Tựa đề sách dịch ra Tiếng Việt: Marketing Quốc Tế & Quản trị Xuất Khẩu

Tác giả: Gerald Albaum & Edwin Duerr

Khái quát về nội dung sách:

"International Marketing & Export Management" là một quyển giáo trình nghiên cứu và bàn luận về 2 chủ đề chính: Marketing quốc tế (Marketing trên các lãnh thổ nước ngoài) và Quản trị xuất khẩu. Đối với chủ để Marketing quốc tế, tác giả của quyển sách đã khéo léo dẫn dắt người đọc từ các vấn đề nổi cộm (vai trò của Marketing quốc tế đối với các doanh nghiệp đa quốc gia, xuất nhập khẩu, các vấn đề liên quan đến Marketing quốc tế đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp hiện nay...) đến các vấn đề chuyên sâu (môi trường Marketing quốc tế, các yếu tố trong môi trường quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các chiến lược Marketing quốc tế...). Đối với chủ đề quản trị xuất khẩu, đọc giả sẽ được cung cấp các thông tin thiết yếu liên quan như các mô hình/loại hình xuất khẩu (Xuất khẩu trực tiếp, Xuất khẩu gián tiếp, Xuất khẩu hợp tác), các mô hình kinh doanh quốc tế không cần thông qua xuất khẩu, các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giá cả, quảng bá, quản lý chuỗi cung ứng trong kinh doanh quốc tế...

Đối tượng người đọc:

  • Các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý, những người làm công tác Marketing ở các doanh nghiệp đa quốc gia, xuất nhập khẩu.
  • Học sinh, sinh viên, học viên, giảng viên thuộc ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học viện, trung tâm giáo dục.

Mua sách hoặc tải về (PDF)

International Marketing & Export Management 8th Edition

Mua sách có bản quyền (Khuyến khích)

Bản Edition: 8th

Amazon Logo Mua ngay

Nếu giá của cuốn sách nằm trong khả năng của bạn, hãy mua nó để ủng hộ cho tác giả thực hiện những lần tái bản sau này, cũng như góp phần phát triển cộng đồng Marketing trên toàn thế giới nhé

International Marketing & Export Management 7th Edition

Tải về/Download (miễn phí)

Bản Edition: 7th

Download