Marketing Strategy (PDF) - Ferrel & Hartline - Mua/Free download

Marketing Strategy (PDF) - Ferrel & Hartline - Mua/Free download

Marketing Strategy (PDF) - Tác giả: O.C. Ferral, Michael D. Hartline - Quyển giáo trình tập trung bàn luận về các vấn đề liên quan đến lập chiến lược Marketing.

Marketing Strategy 7th edition PDF

Marketing Strategy

Ngôn ngữ: English (Tiếng Anh)

Bản Edition mới nhất: 7th

Tựa đề sách dịch ra Tiếng Việt: Chiến lược Marketing

Tác giả: O.C. Ferral, Michael D. Hartline

Khái quát về nội dung sách:

Như cái tên của nó, Marketing Strategy là quyển giáo trình chỉ tập trung bàn luận về chiến lược Marketing. Cụ thể, Marketing Stratey hướng dẫn người đọc một cách chi tiết, cụ thể và từng bước để có thể xây dựng được chiến lược Marketing phù hợp với xu thế thị trường và tình hình doanh nghiệp hiện tại. Điểm nhấn của quyển giáo trình này là ở phần 5 với 20 case study thực tế giúp người đọc hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa thực tế và những kiến thức đã trình bày trước đó.

Phần 1: Chuẩn bị cho việc lập chiến lược Marketing

Chương 1:  Marketing trong nền kinh tế thị trường ngày nay

Chương 2: Lập kế hoạch Marketing chiến lược

Chương 3: Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong việc lập kế hoạch Marketing chiến lược

Phần 2: Khám phá cơ hội trên thị trường

Chương 4: Thu thập và phân tích dữ liệu Marketing

Chương 5: Phát triển lợi thế cạnh tranh và sự tập trung mang tính chiến lược

Phần 3: Phát triển chiến lược Marketing

Chương 6: Khách hàng, phân khúc và thị trường mục tiêu

Chương 7: Chiến lược sản phẩm

Chương 8: Chiến lược giá

Chương 9: Quản trị phân phối và chuỗi phân phối

Chương 10: Truyền thông Marketing

Phần 4: Triển khai chiến lược

Chương 11: Triển khai và kiểm soát hoạt động Marketing

Chương 12: Phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Phần 5: Case study

Case 1: Gillet: Sự cải tiến trong sản phẩm và Marketing

Case 2: Monsanto giữ sự cân bằng giữa nhu cầu và mối quan tâm của các cổ đông

Case 3: NASCAR: Câu chuyện thành công của một thương hiệu

...

Case 20: Công ty Best Buy - Chiến lược nhãn hiệu kép ở Trung Quốc

Đối tượng người đọc:

  • Các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý, những người làm công tác Marketing ở các doanh nghiệp, cửa hàng, cơ sở kinh doanh.
  • Học sinh, sinh viên, học viên, giảng viên thuộc ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học viện, trung tâm giáo dục.

Mua sách hoặc tải về (PDF)

Marketing Strategy 7th edition PDF

Mua sách có bản quyền (Khuyến khích)

Bản Edition: 7th

Amazon Logo Mua ngay

Nếu giá của cuốn sách nằm trong khả năng của bạn, hãy mua nó để ủng hộ cho tác giả thực hiện những lần tái bản sau này, cũng như góp phần phát triển cộng đồng Marketing trên toàn thế giới nhé

Marketing Strategy 5th edition PDF

Tải về/Download (miễn phí)

Bản Edition: 5th

Download