Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media

Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media

Marketing Communications: Integrating offline and online with social Media (PDF) - Tác giả: PR Smith, Ze Zook - Quyển giáo trình đào sâu về chủ đền truyền thông trong Marketing, cách kết hợp truyền thông online và offline.

Marketing Strategy 7th edition PDF

Marketing Communications

Integrating offline and online with social Media

Ngôn ngữ: English (Tiếng Anh)

Bản Edition mới nhất: 7th

Tựa đề sách dịch ra Tiếng Việt: Truyền thông Marketing - Kết hợp truyền thông Online và Offline với mạng xã hội

Tác giả: PR Smith, Ze Zook

Khái quát về nội dung sách:

"Marketing Communications: Integrating offline and online with social Media" là quyển giáo trình đào sâu về chủ đề truyền thông trong Marketing với tổng cộng 21 chương và được chia thành 2 phần. 11 chương của phần 1 chủ yếu bàn luận về những lý thuyết truyền thông, cũng như xây dựng kế hoạch ngân sách cho truyền thông. Phần 2 (phần còn) lại cung cấp cho đọc giả các công cụ truyền thông, với mỗi chương là một công cụ riêng biệt. Ngoài ra, xuyên suốt các chương, tác giả cũng đưa vào đó các yếu tố giúp người đọc có những phương pháp để đồng bộ, cộng hưởng sức mạnh giữa công cụ truyền thông online và offline.

Phần 1: Nền tảng và lý thuyết về truyền thông

Chương 1: Truyền thông marketing hiện đại

Chương 2: Thương hiệu

Chương 3: Quản lý quan hệ khách hàng

Chương 4: Tâm lý khách hàng và hành vi người mua hàng

Chương 5: Lý thuyết về truyền thông với khách hàng

Chương 6: Nghiên cứu truyền thông Marketing

Chương 7: Lập kế hoạch chi ngân sách cho các phương tiện truyền thông

Chương 8: Agency truyền thông Marketing

Chương 9: Truyền thông Marketing quốc tế

Chương 10: Kế hoạch truyền thông Marketing

CHương 11: Sự thay đổi trong môi trường truyền thông

Phần 2: Công cụ truyền thông

Chương 12: Quản trị bán hàng và quản lý những mối quan hệ khách hàng then chốt (KAM)

Chương 13: Quảng cáo online và offline

Chương 14: Quan hệ công chúng - online và offline

Chương 15: Tài trợ - online và offline

Chương 16: Xúc tiến bán hàng - online và offline

Chương 17: Gửi thư - online và offline

Chương 18: Triển lãm - online và offline

Chương 19: Hoạt động buôn bán và điểm bán hàng

Chương 20: Bao bì

Chương 21: Website và mạng xã hội

Đối tượng người đọc:

  • Các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý, những người làm công tác Marketing ở các doanh nghiệp, cửa hàng, cơ sở kinh doanh.
  • Học sinh, sinh viên, học viên, giảng viên thuộc ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học viện, trung tâm giáo dục.

Mua sách hoặc tải về (PDF)

Marketing Communications 7th edition PDF

Mua sách có bản quyền (Khuyến khích)

Bản Edition: 7th

Amazon Logo Mua ngay

Nếu giá của cuốn sách nằm trong khả năng của bạn, hãy mua nó để ủng hộ cho tác giả thực hiện những lần tái bản sau này, cũng như góp phần phát triển cộng đồng Marketing trên toàn thế giới nhé

Marketing Communications 5th edition PDF

Tải về/Download (miễn phí)

Bản Edition: 5th

Download