Phản Ứng Của Jedi Khi Hiểu Sai Ý Nghĩa Của Lời Tiên Tri

Phản Ứng Của Jedi Khi Hiểu Sai Ý Nghĩa Của Lời Tiên Tri

Bài viết này sẽ đi sâu vào việc Jedi Order đã hiểu sai lời tiên tri về Người Được Chọn trong Star Wars, và cách những lời tiên tri này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện Star Wars.

Lời Đầu

Trong thế giới của Star Wars, Jedi Order tin rằng Anakin Skywalker là Người Được Chọn được chọn để đưa cân bằng lại cho Sức Mạnh trong Vũ Trụ. Tuy nhiên, có vẻ như Yoda đã đúng khi nói rằng họ có thể đã hiểu sai lời tiên tri. Anakin cuối cùng đã đưa cân bằng lại cho Sức Mạnh, nhưng việc làm đó đưa anh ta đến con đường phá hủy Jedi Order trong Order 66. Tuy nhiên, Anakin đã hoàn thành số phận của mình bằng cách quay trở lại ánh sáng và giúp Luke đánh bại Palpatine. Mặc dù Anakin dường như đã chứng minh lời tiên tri về Người Được Chọn là đúng, hành trình của anh có thể không áp dụng cho tất cả những lời tiên triJedi Order nghĩ rằng anh đã làm thể hiện.

Star Wars Prime Jedi Jedha and Coruscant

Star Wars Prime Jedi Jedha and Coruscant

Bộ phim Master & Apprentice của Claudia Gray theo sau Qui-Gon Jinn và Obi-Wan Kenobi trong một cuộc phiêu lưu trước sự kiện Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, và nó cũng đưa ra cái nhìn sâu hơn về nhiều lời tiên triJedi Order tin tưởng. Nhiều trong những lời tiên tri đó đã được gán cho Anakin khi Jedi Order tin rằng anh là Người Được Chọn, nhưng những lời tiên tri khác chỉ được hoàn thành nhiều năm sau đó, bởi Kylo Ren. Bây giờ, một bổ sung khác vào Star Wars, tên Nameless, có thể chứng minh rằng thậm chí nhiều lời tiên tri khác đã dành cho các phần khác của cốt truyện Star Wars, như thời kỳ High Republic.

Luke Skywalker and the Prime Jedi mural in The Last Jedi.

Luke Skywalker and the Prime Jedi mural in The Last Jedi.

Lời Tiên Tri Người Được Chọn Tồn Tại Trong Bối Cảnh

Các lời tiên tri của Jedi được tạo ra bởi những nhà tiên tri Jedi cổ xưa dựa trên những tầm nhìn họ nhìn thấy về tương lai. Vào thời điểm lời tiên tri được tạo ra, Jedi Order tận tụy vì tất cả các mặt của Sức Mạnh thông qua cân bằng, không chỉ là mặt sáng. Do đó, những nhà tiên tri có lẽ đã giải thích tầm nhìn của họ thông qua góc nhìn phục vụ tất cả các mặt của Sức Mạnh. Những tầm nhìn của họ có lẽ liên quan đến Sức Mạnh như một toàn thể, không chỉ là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối.

The Mortis gods painting at the Jedi Temple on Lothal

The Mortis gods painting at the Jedi Temple on Lothal

Mặc dù lời tiên tri về Người Được Chọn chắc chắn rất quan trọng, những sự kiện khác cũng đã có tác động lớn đến toàn bộ Sức Mạnh. Những sự kiện này đã đe dọa nghiêm trọng đủ lớn để xứng đáng với lời tiên tri riêng của chúng, không phải chỉ là lời tiên tri về Người Được Chọn. Nameless đã phá hủy Sức Mạnh trong thời kỳ High Republic, và có vẻ như một số lời tiên tri áp dụng cho mối đe dọa mà họ gây ra cho cấu trúc của Sức Mạnh.

Rey in the Jedi Temple on Ahch-To in The Last Jedi.

Rey in the Jedi Temple on Ahch-To in The Last Jedi.

Jedi Hiểu Sai Bối Cảnh Của Lời Tiên Tri

Ở một thời điểm nào đó trong lịch sử của mình, Jedi đã ngừng phục vụ cân bằng trong Sức Mạnh và thay vào đó tập trung chỉ vào việc thực hành và bảo vệ mặt sáng. Họ đã hiểu sai ý nghĩa của mục đích của Order, điều này dẫn họ hiểu sai bối cảnh mà những lời tiên tri được tạo ra. Jedi tin rằng những lời tiên tri chỉ áp dụng cho cuộc chiến của họ chống lại mặt tối, trong khi những nhà tiên tri nhìn thấy mối đe dọa đến cân bằng của Sức Mạnh từ nhiều nguồn khác nhau. Jedi hiểu lời tiên tri như nói rằng Sith sẽ bị phá hủy, vì họ coi mặt tối là nguồn gốc của sự mất cân bằng trong Sức Mạnh.

Ahch-To Jedi Temple and Luke Skywalker in The Last Jedi.

Ahch-To Jedi Temple and Luke Skywalker in The Last Jedi.

Việc Diễn Giải Lời Tiên Tri Là Khó Khăn

Việc diễn giải lời tiên tri thường rất khó khăn, và lời tiên tri của Jedi cũng không ngoại lệ. Chúng được tạo ra hàng ngàn năm trước thời kỳ High Republic, và thời điểm các sự kiện diễn ra trong tương lai xa xôi như vậy sẽ rất khó đoán định. Chúng cũng được tạo ra bởi các thành viên của Jedi Order mà không giống với Order được đề cập sau trong lịch sử. Ưu tiên của những nhà tiên tri Jedi cổ xưa và đối tượng của những lời tiên tri có lẽ hoàn toàn xa lạ với những Jedi sau này, điều này khiến việc diễn giải chúng một cách chính xác gần như không thể.

The Jedi Council evaluating young Anakin Skywalker and a picture of Qui-Gon Jinn.

The Jedi Council evaluating young Anakin Skywalker and a picture of Qui-Gon Jinn.

Khi Yoda nhận xét rằng Jedi có thể đã hiểu sai lời tiên tri, anh ấy đã đúng, nhưng có thể anh ấy không nhận ra chính xác mức độ sai lầm của Order. Nameless đã chứng minh rằng những lời tiên tri của Jedi áp dụng cho nhiều thời kỳ và kẻ thù khác nhau, trong khi Jedi tin rằng nhiều trong số đó chỉ áp dụng cho Anakin Skywalker. High Republic có thể tiếp tục giới thiệu kiến thức mới của Star Wars, buộc những lời tiên tri phải được diễn giải lại, điều này sẽ thay đổi toàn bộ cốt truyện mãi mãi.

Young Anakin in The Phantom Menace and Anakin/Vader in Revenge of the Sith

Young Anakin in The Phantom Menace and Anakin/Vader in Revenge of the Sith