Thuật ngữ trong ngành marketing | Tổng hợp & tra cứu

Nhập nội dung cần tìm...

Trung gian phân phối là gì? Vai trò của trung gian phân phối

Thế nào là trung gian phân phối? Các trung gian phân phối có thể phân thành những loại nào? Trung gian phân phối có vai trò gì đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

Marketing logistics là gì? Mục tiêu & chức năng của Logistics trong Marketing

Marketing logistics (hay còn gọi tắt là logistics) là công việc bao gồm lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát luồn dịch chuyển của nguyên liệu đầu vào cũng như là sản phẩm đầu ra cùng những thông tin l...

Phân tích SWOT là gì? Hướng dẫn lập ma trận SWOT

Khái niệm: SWOT là sơ đồ thể hiện sự đánh giá tổng thể về 4 khía cạnh của một tổ chức bao gồm: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề của doa...

Thương hiệu (Brand) là gì?

Thương hiệu (Brand) là gì? Liệt kê các yếu tố cấu thành nên thương hiệu. Ví dụ về thương hiệu.

Nhãn hiệu là gì? Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu là gì? Sự khác biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu

Thị trường doanh nghiệp (Business Market) là gì ?

Thị trường (Business Market) là gì ? Khái niệm - Phân tích những nét đặc trưng của Thị trường doanh nghiệp so với thị trường tiêu dùng.

Thị trường tiêu dùng (Consumer Market) là gì ?

Thị trường tiêu dùng (Consumer Market) là gì ? Thị trường tiêu dùng khác như thế nào so với thị trường doanh nghiệp?

Môi trường vi mô (Microenvironment) là gì? Các nhân tố và Ví dụ

Môi trường vi mô - Micro-environment là gì? Trình bày các nhân tố trong môi trường vĩ mô dưới dạng sơ đô. Phân tích các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô đến hoạt động Marketing của doan...

Môi trường vĩ mô (Macroenvironment) là gì? Ví dụ thực tế

Môi trường vĩ mô (Thuật ngữ tiếng Anh: Macro-environment) là gì? Có bao nhiêu yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô? Các yếu tố ấy ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

CRM - Customer Relationship Management là gì?

CRM, viết tắt của Customer Relationship Management, tạm dịch là Hệ thống quản trị mối quan hệ khách hàng, là hệ thống quản lý việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp và khách hàng. Hệ thống này bao gồm công n...

Bài đăng được tài trợ