Thị trường doanh nghiệp (Business Market) là gì ?

Thị trường doanh nghiệp (Business Market) là gì ?

Thị trường (Business Market) là gì ? Khái niệm - Phân tích những nét đặc trưng của Thị trường doanh nghiệp so với thị trường tiêu dùng.

Khái niệm về thị trường doanh nghiệp (Business Market) trong Marketing

Thị trường doanh nghiệp (Business Market) là gì?

Thị trường doanh nghiệp là thị trường mà trong đó các khách hàng mua các sản phẩm/dịch vụ với vai trò là nguyên vật liệu, thiết bị, tư liệu... để phục vụ cho việc sản xuất hay cung cấp các dịch vụ khác, thay vì mục đích tiêu thụ giống như thị trường tiêu dùng. Các khách hàng trong thị trường doanh nghiệp có thể là các doanh nghiệp khác, tổ chức, chính phủ, cá nhân...

Thị trường doanh nghiệp - Linh kiện CPU
Qualcom - Doanh nghiệp nổi tiếng trong thị trường cung cấp chip vi xử lý CPU cho các công ty sản xuất điện thoại thông minh

Ví dụ:

  • Thị trường bàn ghế làm việc cho các văn phòng
  • Thị trường bình ắc quy cho các doanh nghiệp sản xuất xe cộ
  • Thị trường chip vi xử lý (CPU) cho các doanh nghiệp sản xuất điện thoại thông minh
  • Thị trường thiết bị chuyên dụng cho các phòng khám nha khoa...

Đặc điểm của thị trường doanh nghiệp

Những nét đặc trưng riêng của thị trường doanh nghiệp so với thị trường tiêu dùng là gì? - FAQ

  • Khách hàng là thường những doanh nghiệp, công ty, tổ chức...
  • Vị trí địa lý của các khách hàng trong thị trường doanh nghiệp thường tập trung tại một khu vực nhất định, thay vì phân bổ rãi rác như thị trường tiêu dùng.
  • Số lượng sản phẩm/dịch vụ cho mỗi đơn hàng bán ra là rất lớn
  • Các công cụ xúc tiến thương mại thường được áp dụng là chiết khấu thương mại, hỗ trợ phụ cấp cho các doanh nghiệp sản xuất & phân phối.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Thị trường doanh nghiệp là môi trường kinh doanh trong đó các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để bán và mua hàng hóa và dịch vụ.
Thị trường doanh nghiệp ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với sự gia tăng của các công ty và doanh nghiệp mới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất.
Thị trường doanh nghiệp tạo ra sự cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn và giá cả cạnh tranh hơn.
Thị trường doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong kinh tế quốc gia bằng cách tạo ra việc làm, thu nhập và đóng góp vào ngân sách nhà nước.
Các yếu tố bao gồm chính sách của chính phủ, tình hình kinh tế và xã hội, cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng, và sự phát triển của công nghệ.