Nhãn hiệu là gì? Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu là gì? Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu là gì? Sự khác biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn (nhãn hiệu) là dấu hiệu dùng để phân biệt giữa các sản phẩm hoặc doanh nghiệp. Trên thực tế, nhãn hiệu có thể là tên, dấu hiệu hoặc hình ảnh (logo) hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên.

Nhãn hiệu Omo

Nhãn hiệu OMO

Nhãn hiệu CocaCola

Nhãn hiệu nước giải khát CocaCola

Nhãn hiệu Nike

Nhãn hiệu thời trang thể thao Nike

Nhãn hiệu Pepsi

Nhãn hiệu Pepsi

Nhãn hiệu xe Porsche

Nhãn hiệu Porsche

Nhãn hiệu Microsoft

Nhãn hiệu Microsoft

Cần phân biệt rõ khái niệm giữa nhãn hiệu và thương hiệu.

Nhãn hiệu Thương hiệu

- Là tên gọi, ký hiệu hoặc hình ảnh (logo) hoặc là sự kết hợp của cả 2 yếu tố

- Là tên, biểu tượng hoặc hình ảnh (logo) hoặc sự kết hợp của cả hai

- Là hình thức bên ngoài

- Là giá trị gắn liền với thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp: Uy tín, sự hài lòng, phong cách phục vụ, phân khúc thị trường ...

- Là giá trị chứa bên trong

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Nhãn hiệu là tên gọi hoặc biểu tượng đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty.
Nhãn hiệu là tên gọi hoặc biểu tượng đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ còn thương hiệu là hình ảnh của công ty, giá trị của công ty, cách thức kinh doanh của công ty.
Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu giúp công ty xây dựng hình ảnh, giá trị của mình trong mắt khách hàng, đồng thời tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
Nhãn hiệu là tên gọi hoặc biểu tượng đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ còn thương hiệu là hình ảnh của công ty, giá trị của công ty, cách thức kinh doanh của công ty.
Nhãn hiệu và thương hiệu có thể được đăng ký bản quyền để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty trên thị trường.