Marketing nâng cao - Kiến thức chuyên sâu | Bài giảng | Sơ đồ | Case study

Nhập nội dung cần tìm...

Các quan niệm sai lầm về Copywriting & Copywriter

Các quan niệm sai lầm phổ biến về Copywriting & Copywriter mà nhiều người thường mắc phải. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch trong những nhận định, quan niệm này. Xem ngay để tránh mắc phả...

Startup là gì? Những điều cơ bản cần biết trước khi Startup

Startup là gì? Định nghĩa startup | So sánh khái niệm Startup vs SME. Phân tích thời điểm thích hợp để Startup. Các tố chất cần có ở một "người startup". Các bước để có thể Startup thành công.

CMO (Chief Marketing Officer) là gì? Vai trò & công việc của CMO

CMO (Chief Marketing Officer) là gì? Mô tả công việc của vị trí CMO. Phân tích vai trò của CMO trong một doanh nghiệp. Các tố chất cần có của 1 CMO giỏi.

POSM là gì? Các loại POSM phổ biến nhất

POSM là gì? Phân tích vai trò, công dụng của POSM trong kinh doanh, bán hàng. Danh sách các loại POSM phổ biến nhất.

SERVQUAL là gì? Làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh

Chất lượng dịch vụ là gì? Mô hình SERVQUAL là gì? Làm thế nào để áp dụng mô hình SERVQUAL vào việc đánh giá chất lượng dịch vụ? Làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh?

Brainstorm là gì? Hướng dẫn cách để brainstorm hiệu quả

Brainstorm là gì? Phân tích khái niệm và vai trò (ứng dụng) của brainstorm. Hướng dẫn các bước brainstorm. Một số điều lưu ý trong quá trình brainstorming.

SMART là gì? Các tiêu chí SMART - Xây dựng mục tiêu SMART

Mô hình SMART là gì? Giải thích khái niệm mô hình SMART. Liệt kê và phân tích các tiêu chí trong mô hình SMART. Hướng dẫn xây dựng mục tiêu theo mô hình SMART.

R&D là gì? Khái niệm, vai trò (trách nhiệm), mô tả công việc của R&D

R&D là gì? Giải thích khái niệm R&D. Phân tích vai trò (nhiệm vụ/trách nhiệm) của bộ phận R&D trong doanh nghiệp. Mô tả công việc của bộ phận R&D.

Làm thế nào để xây dựng lòng trung thành của khách hàng?

Khách hàng trung thành có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp nói chung và hoạt động Marketing nói riêng? Làm thế nào để xây dựng lòng trung thành của khách hàng?

Bài đăng được tài trợ