Tổng hợp - Tag: Thế hệ X

Tổng hợp - Tag: Thế hệ X

Nhập nội dung cần tìm...

Thương hiệu thua lỗ vì bỏ qua Gen X - đây là những gì các con số chỉ ra

Gen Z và Millennials không phải là những người duy nhất có sức mua Thế hệ X, những người sinh từ năm 1965 đến 1980, có thu nhập khả dụng ước tính là 2,4 nghìn tỷ đô la và dự kiến ​​sẽ trở thành thế hệ...

Gen X là gì? Đặc điểm tính cách & lối sống của Thế hệ X

Gen X là một trong những thế hệ lãnh đạo, dẫn dắt và làm chủ các xu hướng hiện nay. Với sự sáng tạo và tư duy cởi mở hơn những thế hệ trước đó, Gen X đang chứng tỏ những thay đổi trong tư duy của họ l...

Bài đăng được tài trợ