Tổng hợp - Tag: Samsung Innovation Campus

Tổng hợp - Tag: Samsung Innovation Campus

Nhập nội dung cần tìm...

Samsung Innovation Campus: Hành trình thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao

Samsung Innovation Campus (SIC) - chương trình đào tạo công nghệ tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong tương lai.

Samsung Innovation Campus: Nơi Khơi Nguồn Sáng Tạo Công Nghệ

Khám phá những điểm độc đáo tại Samsung Innovation Campus (SIC) - nơi mang đến cho giới trẻ cơ hội học tập và phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

Samsung Innovation Campus - Khai mở khóa học mới tại Việt Nam cho thanh thiếu niên đam mê công nghệ

Samsung Innovation Campus - Niên khóa mới dành cho giới trẻ yêu công nghệ, nâng cao kiến thức và kỹ năng công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của thế giới hiện đại

Samsung đặt câu chuyện nuôi dưỡng nguồn nhân lực cao cấp tại Innovation Campus

Samsung Innovation Campus triển khai niên học 2023-2024 với mục tiêu đào tạo 6000 học viên, góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, tạo điều kiện phát triển bền vững cho ngày m...

Phát triển tài năng công nghệ với Samsung Innovation Campus: Những điểm nổi bật năm 2022 - 2023

Dự án Samsung Innovation Campus năm 2022 - 2023 đã thu hút hơn 3200 học sinh, sinh viên và giáo viên từ 33 trường học trên 12 tỉnh thành, đồng hành cùng việc phát triển tài năng công nghệ của các thế...

Bài đăng được tài trợ