Samsung Innovation Campus: Hành trình thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao

Samsung Innovation Campus: Hành trình thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao

Samsung Innovation Campus (SIC) - chương trình đào tạo công nghệ tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong tương lai.

Đa dạng hóa hình thức đào tạo

Samsung Innovation Campus (SIC) không chỉ là một chương trình đào tạo công nghệ miễn phí mà còn là một nền tảng đa dạng hóa hình thức đào tạo, phù hợp cho giới trẻ hiện đại. Với sự nỗ lực không ngừng, SIC luôn cố gắng đa dạng hóa cách triển khai lớp học để phù hợp với từng đối tượng học viên và điều kiện cơ sở vật chất ở mỗi khu vực. Chương trình mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức công nghệ cho nhiều bạn trẻ hơn thông qua cả hình thức đào tạo trực tuyến và trực tiếp.

Hình ảnh minh họa:

Ảnh 1

Ảnh 1

Phòng Lab trang bị hiện đại

Tại Phòng Lab SIC tại Đại học Duy Tân, Samsung đã trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như 30 máy tính cấu hình cao, 1 laptop và 1 tivi thông minh. Điều này giúp tạo ra môi trường học tập chuyên sâu và thuận lợi cho việc thực hành, nghiên cứu.

Hình ảnh minh họa:

Ảnh 2

Ảnh 2

Hợp tác chiến lược đảm bảo chất lượng

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Samsung, MultiCampus, các trường đại học và cơ sở giáo dục đào tạo là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng đào tạo của SIC. Mô hình này giúp đồng bộ hóa và cập nhật xu hướng công nghệ mới, từ đó đáp ứng hiệu quả nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường.

Hình ảnh minh họa:

Ảnh 3

Ảnh 3