Tổng hợp - Tag: Bán lẻ

Tổng hợp - Tag: Bán lẻ

Nhập nội dung cần tìm...

4 bí quyết thành công từ ông vua bán lẻ Walmart

Tìm hiểu 5 bài học quý giá từ nghệ thuật bán hàng của ông vua bán lẻ Walmart Khám phá phạm vi hoạt động rộng lớn, quản lý chuỗi cung ứng hiện đại, kiểm soát chi phí và áp dụng Everyday low price để th...

Bán lẻ (Retail) là gì? Các loại hình bán lẻ (Retailer) trong Marketing

Giải thích khái niệm/định nghĩa về bán lẻ (retail), nhà bán lẻ (retailer). Các tiêu chí để phân loại nhà bán lẻ. Các loại mô hình nhà bán lẻ phổ biến trong Marketing.

Bài đăng được tài trợ