Thuật ngữ trong ngành marketing | Tổng hợp & tra cứu

Nhập nội dung cần tìm...

Brand equity (Tài sản thương hiệu) là gì? Đặc điểm - Vai trò - Ý nghĩa

Brand equity (Tài sản thương hiệu) là gì? Các yếu tố cấu thành nên Brand Equity. Đặc điểm, vai trò & ý nghĩa của Brand Equity đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp.

Outbound Marketing là gì?

Outbound Marketing là gì? Outbound Marketing khác biệt như thế nào so với Inbound Marketing. Tương lai của Outbound Marketing sẽ ra sao?

Inbound Marketing là gì? Mô hình & Cách thức hoạt động

Inbound Marketing là gì? So sánh giữa Inbound Marketing và Outbound Marketing. Mô hình Inbound Marketing. Ưu và nhược điểm của Inbound Marketing

Copywriting là gì? Nghề copywriter gồm những công việc gì?

Copywriting là gì? Nghề copywriter làm những công việc gì, trong những môi trường nào? Các trường phái copywriter hiện nay

Mục tiêu Marketing là gì? Phân loại và ví dụ

Mục tiêu Marketing là gì? Phân loại các mục tiêu Marketing. Các ví dụ điển hình về mục tiêu Marketing

F&B là gì? Phân biệt giữa F&B và Dịch vụ - Các đặc trưng riêng của ngành F&B

Khái niệm F&B? Phân biệt giữa F&B và ngành dịch vụ. Những đặc trưng riêng của ngành F&B mà doanh nghiệp và những người làm Marketing cần lưu ý

Marketing Myopia (Thiển cận Marketing) là gì? Khái niệm & Ví dụ

Marketing Myopia (Thiển cận Marketing) là gì? Tác hại của nó trong hoạt động Marketing của doanh nghiệp nói chung cũng như hiệu quả kinh doanh nói riêng. Một số ví dụ tiêu biểu về Marketing Myopia.

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì?

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì? Liệt kê các công việc thuộc phạm vi quản trị chuỗi cung ứng.

Bán hàng cá nhân (Personal Selling) là gì?

Thế nào là bán hàng cá nhân (Personal Selling)? Vai trò của bán hàng cá nhân trong hoạt động của doanh nghiệp? Ưu và nhược điểm của bán hàng cá nhân so với các công cụ Promotional Tool khác?

Giá trị khách hàng (customer value) là gì?

Định nghĩa về giá trị khách hàng (customer value) trong Marketing. Vai trò của giá trị khách hàng đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Cách thức để doanh nghiệp tạo ra giá trị khách hàng.

Bài đăng được tài trợ