LinkedIn Sẽ Ngừng Sử Dụng Lookalike Audiences Vào Tháng 2 Năm 2024

LinkedIn Sẽ Ngừng Sử Dụng Lookalike Audiences Vào Tháng 2 Năm 2024

LinkedIn đã công bố rằng họ sẽ ngừng sử dụng tính năng lookalike audiences của mình vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Bài viết này sẽ giới thiệu về quyết định này cũng như các phương án thay thế mà LinkedIn đề xuất.

Thông Báo Về Ngừng Sử Dụng Lookalike Audiences

LinkedIn vừa thông báo rằng họ sẽ ngừng sử dụng tính năng lookalike audiences của mình bắt đầu từ ngày 29 tháng 2 năm 2024.

Theo một tuyên bố từ LinkedIn, sau tháng 2 năm 2024, các nhà quảng cáo sẽ không còn có khả năng tạo mới hoặc chỉnh sửa lookalike audiences hiện tại. Bất kỳ lookalike audiences hiện tại sẽ trở thành 'tĩnh' và ngừng cập nhật dữ liệu mới.

LinkedIn cho biết các chiến dịch quảng cáo sử dụng lookalike audiences sẽ tiếp tục chạy nhưng sẽ được gửi đến nhóm đối tượng tĩnh. Sau 30 ngày không hoạt động, lookalike audiences không sử dụng sẽ được tự động lưu trữ bởi LinkedIn.

Các Phương Án Thay Thế

Như một phương án thay thế cho lookalike audiences sắp bị loại bỏ, LinkedIn đề xuất nhà quảng cáo sử dụng tính năng mới 'Predictive Audiences' và 'Audience Expansion' thay thế.

Predictive audiences sử dụng trí tuệ nhân tạo của LinkedIn để xây dựng nhóm đối tượng tùy chỉnh có khả năng chuyển đổi dựa trên dữ liệu chuyển đổi của nhà quảng cáo, biểu mẫu sinh cơ học tiềm năng hoặc danh sách liên hệ.

Audience expansion được đề xuất cho những người tiếp thị muốn mở rộng đối tượng mục tiêu. Nó mở rộng đối tượng mục tiêu bằng cách sử dụng dữ liệu chuyên ngành chuyên nghiệp của LinkedIn.

Tác Động Đối Với Chiến Dịch Hiện Tại

Bất kỳ chiến dịch quảng cáo hiện tại sử dụng lookalike audiences phải chuyển sang sử dụng predictive audiences hoặc bật tính năng audience expansion để duy trì một phương pháp định tuyến động.

LinkedIn cho biết sẽ có một giai đoạn khoảng 30 ngày trong đó lookalike audiences không sử dụng vẫn có thể truy cập trước khi bị lưu trữ.

Ngoài ra, giao diện lập trình ứng dụng (API) của LinkedIn để tạo lookalike audiences thông qua các nền tảng tiếp thị bên thứ ba như HubSpot sẽ biến mất. Điều này có nghĩa là những người tiếp thị phụ thuộc vào các tích hợp đó để xây dựng đối tượng mục tiêu sẽ cần một lựa chọn khác.