Tổng hợp - Tag: Viwasupco

Tổng hợp - Tag: Viwasupco

Nhập nội dung cần tìm...

Trạm bơm khẩn cấp hóa giải tình trạng nước sông Đà cạn trơn đáy

Công ty Viwasupco đang tìm giải pháp khắc phục tình hình nước sông Đà cạn khô để đảm bảo cung cấp nước sạch cho hơn 1 triệu dân Thủ đô

Cứu vãn sông Đà bằng trạm bơm nước khẩn cấp

Trong bối cảnh mực nước sông Đà giảm đáng kể, Công ty Viwasupco phải sử dụng trạm bơm nước khẩn cấp để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân và các hoạt động sản xuất Việc này đặt ra những thách th...

Bài đăng được tài trợ