Ngôn ngữ:

Tổng hợp - Tag: Tiêu dùng

Tổng hợp - Tag: Tiêu dùng

Nhập nội dung cần tìm...

Sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng mua sắm (Shopping product) là gì? Phân tích những nét đặc trưng

Sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng mua sắm là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong thị trường hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về định nghĩa và các đặc tính của sản phẩm/dịch vụ này. Vì vậ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng

Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng? Những yếu tố ấy là gì?

Bài đăng được tài trợ