Tổng hợp - Tag: khảo sát thị trường

Tổng hợp - Tag: khảo sát thị trường

Nhập nội dung cần tìm...

Cuộc khảo sát thị trường của CocaCola về nhu cầu tiêu dùng đồ uống trong lĩnh vực thể thao và giải trí (2017)

Cuộc khảo sát thị trường của CocaCola về nhu cầu tiêu dùng đồ uống trong lĩnh vực thể thao và giải trí (2017) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong ngành công nghiệp này. Nhằm tìm hiểu và đáp ứ...

Cuộc khảo sát thị trường của Vinamilk về nhu cầu tiêu dùng sữa tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (2015)

Cuộc khảo sát thị trường của Vinamilk về nhu cầu tiêu dùng sữa tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc năm 2015 là một nghiên cứu quan trọng giúp Vinamilk hiểu rõ hơn về nhu cầu tiêu dùng sữa của khách hàng t...

Cuộc khảo sát thị trường của Vinamilk về hành vi và nhu cầu tiêu dùng sữa tại thành phố Hồ Chí Minh (2014)

Cuộc khảo sát thị trường của Vinamilk về hành vi và nhu cầu tiêu dùng sữa tại thành phố Hồ Chí Minh (2014) là một nghiên cứu quan trọng để đánh giá và hiểu rõ thị trường sữa tại khu vực này. Với mục t...

Bài đăng được tài trợ