Tổng hợp - Tag: CocaCola

Tổng hợp - Tag: CocaCola

Nhập nội dung cần tìm...

Cuộc khảo sát thị trường của CocaCola về nhu cầu tiêu dùng đồ uống trong lĩnh vực thể thao và giải trí (2017)

Cuộc khảo sát thị trường của CocaCola về nhu cầu tiêu dùng đồ uống trong lĩnh vực thể thao và giải trí (2017) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong ngành công nghiệp này. Nhằm tìm hiểu và đáp ứ...

Cuộc nghiên cứu Marketing của CocaCola về về mối liên hệ giữa giá cả và nhu cầu tiêu dùng đồ uống (2013)

Cuộc nghiên cứu Marketing của CocaCola về về mối liên hệ giữa giá cả và nhu cầu tiêu dùng đồ uống (2013) là một trong những nghiên cứu quan trọng của công ty CocaCola. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm...

Cuộc nghiên cứu Marketing của CocaCola về nhu cầu tiêu dùng đồ uống có ga và không có ga (2011)

Cuộc nghiên cứu Marketing của CocaCola về nhu cầu tiêu dùng đồ uống có ga và không có ga vào năm 2011 là một trong những nghiên cứu quan trọng của công ty này. Với mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về thị trư...

Chiến lược Marketing Mix của CocaCola 2019 - 2021

CocaCola là một trong những thương hiệu nước giải khát có ga nổi tiếng trên thế giới. Với hơn 130 năm lịch sử phát triển, CocaCola đã trở thành biểu tượng của sự thành công và sự tươi trẻ.

Bài đăng được tài trợ