Tổng hợp - Tag: Huyện Thanh Chương

Tổng hợp - Tag: Huyện Thanh Chương

Nhập nội dung cần tìm...

Bất ngờ lương bị bùng! 2 người đàn ông quyết định cuốc bộ về quê

Khi bị chủ 'bùng' lương, 2 người đàn ông đã phải tìm đường cuốc bộ trở về quê nhà ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) May mắn, họ đã nhận được sự giúp đỡ từ người dân và cơ quan công an để bắt xe và đảm bả...

Bài đăng được tài trợ