Tổng hợp - Tag: Facebook Pixel

Tổng hợp - Tag: Facebook Pixel

Nhập nội dung cần tìm...

Pixel trong quảng cáo là gì? Quy trình thu thập dữ liệu và phân tích kết quả

Tìm hiểu về Pixel trong quảng cáo: hoạt động, công cụ đặt, lợi ích và cách sử dụng. Thực hiện A/B testing và khắc phục các lỗi thường gặp. Thu thập dữ liệu và phân tích kết quả hiệu quả.

Kinh nghiệm thành công của Tiki với quảng cáo Facebook

Tiki đã thành công trong việc tăng độ phủ trên Facebook bằng cách sử dụng các chiến lược quảng cáo động, đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự cùng với việc thiết lập Facebook Pixel Kết quả thu đư...

Bài đăng được tài trợ