Tổng hợp - Tag: Dữ liệu cấu trúc

Tổng hợp - Tag: Dữ liệu cấu trúc

Nhập nội dung cần tìm...

Sự Ra Đời Của Loại Dữ Liệu Cấu Trúc Mới Từ Google

Google đã thêm một loại dữ liệu cấu trúc mới cho sản phẩm - Liệu kết quả hiển thị sản phẩm 3D có thể đến trong tương lai?

Tận Dụng Cơ Hội: Mở Rộng Dữ Liệu Cấu Trúc Cho Biến Thể Sản Phẩm trên Google

Google đã mở rộng hỗ trợ dữ liệu cấu trúc cho các biến thể sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của mình. Bài viết này sẽ giải thích về dữ liệu cấu trúc mới và cách triển khai nó để tận dụng các cơ hội kin...

Cập Nhật Mới Về Hướng Dẫn Dữ Liệu Cấu Trúc Tuyển Dụng Của Google

Bài viết này cung cấp thông tin về sự thay đổi trong hướng dẫn dữ liệu cấu trúc tuyển dụng của Google và tầm quan trọng của việc thông báo cho Google về các trang web mới và sự thay đổi trên các trang...

Bài đăng được tài trợ