Tổng hợp - Tag: Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành

Tổng hợp - Tag: Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành

Nhập nội dung cần tìm...

Khám phá bí mật đằng sau lệnh cấm phim Barbie ở Việt Nam

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành khẳng định lệnh cấm chiếu phim Barbie vẫn được duy trì sau khi nhà sản xuất phim từ chối thay đổi nội dung Warner Bros chỉ cho rằng đó là quan điểm của họ và khôn...

Bài đăng được tài trợ