Tổng hợp - Tag: 3x3 Hanoi Open Cup

Tổng hợp - Tag: 3x3 Hanoi Open Cup

Nhập nội dung cần tìm...

Giải bóng rổ 3x3 Hà Nội Mở Rộng 2023: Điểm hẹn mới cho tín đồ bóng rổ Thủ đô

Giải Bóng rổ 3x3 Hà Nội Mở rộng lần thứ 4 (3x3 Hanoi Open Cup) năm 2023 là sự kiện thể thao thường niên của Thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ th...

Bài đăng được tài trợ