X-Men MCU Reboot: Cuộc Cách Mạng Mutants Đáng Chờ Đợi

X-Men MCU Reboot: Cuộc Cách Mạng Mutants Đáng Chờ Đợi

Trong thế giới Marvel Cinematic Universe (MCU), kế hoạch reboot X-Men với việc giới thiệu mutants đang thu hút sự chú hý của anh em game thủ. Một lý thuyết đề xuất về cách giới thiệu mutants này không được fan hâm mộ của franchise chấp nhận.

Những Lý Thuyết về X-Men MCU Reboot

Kế hoạch reboot X-Men MCU đang bắt đầu giới thiệu mutants vào MCU. Tuy nhiên, thiếu hiểu biết của fan đã tạo ra nhiều lý thuyết và tranh luận. Một đề xuất mà họ chắc chắn không chấp nhận là mutants tồn tại như một cộng đồng bí mật do Charles Xavier giấu giếm.

The X-Men in the Marvel comics

The X-Men in the Marvel comics

Sự giới thiệu của X-Men vào MCU đang thu hút sự chú ý, với dự án như Ms. Marvel và The Marvels đang gợi ý bằng cách đề cập đến mutants và xuất hiện của Beast của Kelsey Grammer. Mutants, con người sinh ra với gene X gây ra sự phát triển của sức mạnh thường xuyên xảy ra vào thời kỳ dậy thì, lịch sử của họ đã bị cô lập vì bị coi là nguy hiểm.

Với thế giới của MCU đã có sẵn những siêu anh hùng được xử lý như những người nổi tiếng, mọi người đều tò mò xem cách câu chuyện mutants sẽ lồng vào.