Những Thay Đổi Mới Về Cookie Trong Google Chrome

Những Thay Đổi Mới Về Cookie Trong Google Chrome

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc hạn chế truy cập cookie của bên thứ ba trong Google Chrome, cùng với các đợt thử nghiệm hạn chế tạm thời cho các dịch vụ bên thứ ba.

Giới Thiệu

Trong bối cảnh Google bắt đầu hạn chế cookie của bên thứ ba trong Chrome, hãng đưa ra một đợt thử nghiệm hạn chế tạm thời cho các trang web chứng minh vấn đề về chức năng.