Cấp trên yêu cầu Netflix, FPT Play xóa ngay phim có đường lưỡi bò trong vòng 24 giờ

Cấp trên yêu cầu Netflix, FPT Play xóa ngay phim có đường lưỡi bò trong vòng 24 giờ

Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix, FPT Play gỡ phim Hướng Gió Mà Đi (Flight To You) khỏi nền tảng của họ trong vòng 24 giờ do vi phạm quy định về hình ảnh 'đường lưỡi bò' Công ty phải tuân thủ yêu cầu này để đảm bảo tuân thủ quy định và giữ vững giá trị văn hóa của đất nước

Sau khi kiểm tra kỹ về nội dung bộ phim Hướng Gió Mà Đi, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt đã ký ban hành công văn số 870/ĐA-VP để gửi công ty Netflix và công văn số 871/ĐA-VP để gửi CTCP Viễn thông FPT, yêu cầu gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi.

Trong công văn gửi Netflix, Cục Điện ảnh đã thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh và nhận được thông tin phản ánh rằng Netflix đã phổ biến phim Hướng Gió Mà Đi (39 tập) trên không gian mạng, trong đó phim chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Cấp trên yêu cầu Netflix, FPT Play xóa ngay phim có đường lưỡi bò trong vòng 24 giờ

Cục Điện ảnh đã tiến hành kiểm tra và rà soát tất cả 39 tập phim Hướng Gió Mà Đi và đã tìm thấy kết quả không mong muốn. Trên bản đồ trong nhiều cảnh phim (cụ thể là các tập 18, 19, 21, 24 đến 27 và tập 38), đã xuất hiện một "đường lưỡi bò" phi pháp. Đặc biệt, tại thời điểm từ 2 phút đến 2 phút 3 của tập 30, "đường lưỡi bò" đã được thể hiện rõ nét và đồng thời kèm theo lời thoại và phụ đề: "Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới", từ 41 phút 18 đến 41 phút 55 của tập 18.

Việc sử dụng hình ảnh đường lưỡi bò và các nội dung trong lời thoại, phụ đề, như đã được đề cập ở trên, trong phim không đúng quy định, vi phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và trái với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, theo công văn nêu rõ. Cục Điện ảnh đã gửi công văn này đến CTCP Viễn thông FPT để nhắc nhở về việc phổ biến phim Hướng Gió Mà Đi với hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Dù đơn vị này đã làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim Hướng Gió Mà Đi, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Điện ảnh khẳng định rằng bộ phim chứa nội dung không chính xác và xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam, do đó không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh yêu cầu công ty Netflix gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi trên trang web https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix. Cũng yêu cầu CTCP Viễn thông FPT gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi trên trang web https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play. Thời hạn thực hiện là 24 giờ kể từ 00h ngày 10/7/2023 và yêu cầu gửi văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Cục Điện ảnh trước ngày 12/7.

Trước Hướng Gió Mà Đi, nhiều bộ phim Hoa ngữ cố ý cài đặt hình ảnh không hợp pháp "đường lưỡi cày" đã bị gỡ bỏ trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến ở Việt Nam như Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Anh, Băng Vũ Hỏa...

Ngày 3/7, Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam do có hình ảnh không hợp pháp "đường lưỡi cày" được lặp lại nhiều lần.