Ngôn ngữ:

Blog

Nhập nội dung cần tìm...

Nghiên cứu Marketing - Yếu tố quan trọng mang đến thành công cho Netflix

Bài viết điểm qua những yếu tố mang đến thành công cho Netflix từ thời điểm thành lập đến bây giờ, trong tập trung phân tích về khả năng nghiên cứu Marketing của doanh nghiệp này.

Làm thế nào để xây dựng lòng trung thành của khách hàng?

Khách hàng trung thành có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp nói chung và hoạt động Marketing nói riêng? Làm thế nào để xây dựng lòng trung thành của khách hàng?

Chiến lược chọn thị trường mục tiêu của Red Bull

Phân tích chi tiết về quá trình ra đời và chiến lược chọn thị trường mục tiêu của Red Bull. Đây là một ví dụ về sự thành công nhờ việc lựa chọn thị trường ngách, thay vì chọn cách đối đầu trực diện vớ...

Chiến lược Marketing Mix của Rolex

Case study về chiến lược Marketing Mix của Rolex. Những điểm quan trọng trong chiến lược Marketing mix làm nên thành công của thương hiệu Rolex.

Quy trình nghiên cứu thị trường (nghiên cứu Marketing)

Các bước cần thực hiện trong quy trình nghiên cứu thị trường (nghiên cứu Marketing) dưới dạng sơ đồ. Phân tích chi tiết từng bước thực hiện.

Marketing Myopia (Thiển cận Marketing) là gì? Khái niệm & Ví dụ

Marketing Myopia (Thiển cận Marketing) là gì? Tác hại của nó trong hoạt động Marketing của doanh nghiệp nói chung cũng như hiệu quả kinh doanh nói riêng. Một số ví dụ tiêu biểu về Marketing Myopia.

Phương thức tạo giá trị khác biệt, định vị thương hiệu của Emirates

Bài viết nghiên cứu về quá trình và phương thức Emirates tạo nên giá trị cho sản phẩm/dịch vụ, cách thức định vị thương hiệu của Emirates trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến năm 2016

Chiến lược thay đổi giá trong Marketing

Doanh nghiệp cần có những chiến lược thay đổi giá nào khi thị trường biến động? Nội dung thực hiện các chiến lược đó là gì?

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì?

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì? Liệt kê các công việc thuộc phạm vi quản trị chuỗi cung ứng.

Quy trình bán hàng cá nhân

Quy trình bán hàng cá nhân trải qua các bước nào? Nội dung và đặc điểm của từng bước là gì?

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!