Ngôn ngữ:

Blog

Nhập nội dung cần tìm...

Quảng cáo truyền miệng (Word of mouth) là gì? Vì sao nó lại quan trọng?

Quảng cáo truyền miệng (Word of mouth) là gì? Vai trò và tầm ảnh hưởng của nó đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Phương pháp giúp doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động quảng cáo truyền miệng.

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) Mua/Free Download

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) - Tác giả: Del I. Hawkins & David L. Mothersbaugh - Quyển giáo trình tập trung khai thác sâu về một chủ đề cụ thể trong Marketing: Hành vi người t...

Quy trình xây dựng giá trị tài sản thương hiệu (Brand Equity)

Quy trình xây dựng giá trị tài sản của một thương hiệu từ lúc chưa hình thành đến giai đoạn phát triển vững mạnh

Brand equity (Tài sản thương hiệu) là gì? Đặc điểm - Vai trò - Ý nghĩa

Brand equity (Tài sản thương hiệu) là gì? Các yếu tố cấu thành nên Brand Equity. Đặc điểm, vai trò & ý nghĩa của Brand Equity đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp.

Outbound Marketing là gì?

Outbound Marketing là gì? Outbound Marketing khác biệt như thế nào so với Inbound Marketing. Tương lai của Outbound Marketing sẽ ra sao?

Inbound Marketing là gì? Mô hình & Cách thức hoạt động

Inbound Marketing là gì? So sánh giữa Inbound Marketing và Outbound Marketing. Mô hình Inbound Marketing. Ưu và nhược điểm của Inbound Marketing

Copywriting là gì? Nghề copywriter gồm những công việc gì?

Copywriting là gì? Nghề copywriter làm những công việc gì, trong những môi trường nào? Các trường phái copywriter hiện nay

Mục tiêu Marketing là gì? Phân loại và ví dụ

Mục tiêu Marketing là gì? Phân loại các mục tiêu Marketing. Các ví dụ điển hình về mục tiêu Marketing

F&B là gì? Phân biệt giữa F&B và Dịch vụ - Các đặc trưng riêng của ngành F&B

Khái niệm F&B? Phân biệt giữa F&B và ngành dịch vụ. Những đặc trưng riêng của ngành F&B mà doanh nghiệp và những người làm Marketing cần lưu ý

SEO Onpage là gì? Hướng dẫn tối ưu SEO Onpage - Cẩm nang SEO | Phần 1

Khái niệm SEO Onpage. Hướng dẫn và phân tích chi tiết các công đoạn tối ưu hóa Onpage (SEO Onpage) trong quy trình làm SEO. Vai trò và ý nghĩa của từng công đoạn - Cẩm nang tối ưu SEO - Phần 1

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!