Ngôn ngữ:

Blog

Nhập nội dung cần tìm...

The small business Online Marketing handbook (PDF) Free Download

The small business Online Marketing handbook (PDF) - Tác giả: Annie Tsai - Quyển giáo trình với kích cở của một cuốn sổ tay giúp bạn nắm vững các vấn đề cơ bản trong Marketing Online đối với một doanh...

Public Relation for Dummies 2nd edition (PDF) Download

Public Relation for Dummies 2nd edition (PDF) - Tác giả: Eric Yaverbaum, Robert Fly and Isle Benun - Quyển giáo trình dành cho những người mới bắt đầu làm quen với PR

POSM là gì? Các loại POSM phổ biến nhất

POSM là gì? Phân tích vai trò, công dụng của POSM trong kinh doanh, bán hàng. Danh sách các loại POSM phổ biến nhất.

SERVQUAL là gì? Làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh

Chất lượng dịch vụ là gì? Mô hình SERVQUAL là gì? Làm thế nào để áp dụng mô hình SERVQUAL vào việc đánh giá chất lượng dịch vụ? Làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh?

Brainstorm là gì? Hướng dẫn cách để brainstorm hiệu quả

Brainstorm là gì? Phân tích khái niệm và vai trò (ứng dụng) của brainstorm. Hướng dẫn các bước brainstorm. Một số điều lưu ý trong quá trình brainstorming.

SMART là gì? Các tiêu chí SMART - Xây dựng mục tiêu SMART

Mô hình SMART là gì? Giải thích khái niệm mô hình SMART. Liệt kê và phân tích các tiêu chí trong mô hình SMART. Hướng dẫn xây dựng mục tiêu theo mô hình SMART.

R&D là gì? Khái niệm, vai trò (trách nhiệm), mô tả công việc của R&D

R&D là gì? Giải thích khái niệm R&D. Phân tích vai trò (nhiệm vụ/trách nhiệm) của bộ phận R&D trong doanh nghiệp. Mô tả công việc của bộ phận R&D.

Essentials of Marketing - McCarthy (PDF) Mua/Free Download

Essentials of Marketing - Quyển giáo trình được xem là có thể sử dụng thay thế Principles of Marketing của Philip Kotler, dành cho những người muốn tìm hiểu về kiến thức Marketing căn bản.

Facebook Marketing for Dummies - John Haydon (PDF) Free Download

Facebook Marketing for Dummies (PDF) - Tác giả: John Haydon - Quyển giáo trình "cực hay và hiệu quả" dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực Facebook Marketing.

Benchmarking trong Marketing là gì? Khái niệm và ví dụ

Benchmarking trong Marketing là gì? Ví dụ về Benchmarking trong thực tế. Phân tích vai trò và mặt trái của Benchmarking

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!