Tổng hợp - Tag: Future Mobility Asia 2023

Tổng hợp - Tag: Future Mobility Asia 2023

Nhập nội dung cần tìm...

VinFast mở rộng thị trường xe điện Đông Nam Á và ra mắt 4 mẫu xe tay lái nghịch đầu

VinFast vừa công bố kế hoạch mở rộng sang thị trường xe điện Đông Nam Á tại hội nghị Future Mobility Asia 2023 tại Bangkok Chiến lược này nhằm đưa dải xe điện hoàn chỉnh vào thị trường và ra mắt 4 mẫu...

Bài đăng được tài trợ