Tổng hợp - Tag: Dịch vụ tiêu dùng

Tổng hợp - Tag: Dịch vụ tiêu dùng

Nhập nội dung cần tìm...

Sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng chuyên biệt (Specialty product) là gì? Phân tích những nét đặc trưng

Sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng chuyên biệt là một loại sản phẩm/dịch vụ được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của một nhóm đối tượng khách hàng cụ thể. Với sự phát triển của thị trường và sự đa dạng h...

Sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng phổ thông (Consumer product) là gì? Phân tích những nét đặc trưng

Sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng phổ thông là một khái niệm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sử dụng chúng để đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống như ăn uống, di chuyển, giải trí và nhiều hơn...

Bài đăng được tài trợ