Tổng hợp - Tag: Công nghệ màn hình OLED

Tổng hợp - Tag: Công nghệ màn hình OLED

Nhập nội dung cần tìm...

Sự đột phá trong công nghệ màn hình: Điện thoại Samsung Cling Band - Sự kết hợp độc đáo giữa smartphone và smartwatch

Khám phá Cling Band - chiếc điện thoại 'biến hình' từ smartphone thành smartwatch chỉ trong một nốt nhạc. Sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ màn hình OLED siêu dẻo và linh hoạt.

Bài đăng được tài trợ