Tổng hợp - Tag: Coca Cola - Trang 2

Nhập nội dung cần tìm...

Chiến dịch Marketing "Summer of Love" - 2013 của Coca Cola

Tìm hiểu về chiến dịch Marketing "Summer of Love" - 2013 của Coca Cola, bao gồm bối cảnh thị trường, mục tiêu, quy mô, nội dung, hình thức, và kết quả sau triển khai. Chiến dịch này sử dụng nhiều kênh...

Chiến dịch Marketing "Share the Love" - 2012 của Coca Cola

"Chiến dịch Marketing "Share the Love" - 2012 của Coca Cola đã tạo nên tiếng vang lớn trên nhiều kênh truyền thông như TV, mạng xã hội, website... với thông điệp tình yêu và sự chia sẻ. Kết quả sau ch...

Chiến dịch Marketing "New Coke" - 1985 của Coca Cola

"Chiến dịch Marketing "New Coke" - 1985 của Coca Cola đã tạo ra sự chú ý lớn trên thị trường với mục tiêu cải thiện vị của sản phẩm. Qua việc sử dụng các kênh truyền thông như TV, đài phát thanh, báo...

Chiến dịch Marketing "Coke Zero" - 2005 của Coca Cola

Chiến dịch Marketing "Coke Zero" - 2005 của Coca Cola đã thành công với mục tiêu giới thiệu sản phẩm Coca Cola Zero cho đối tượng nam giới. Bài viết này sẽ trình bày về nội dung chiến dịch, quá trình...

Chiến dịch Marketing "The Coke Side of Life" - 2006 của Coca Cola

"Chiến dịch Marketing "The Coke Side of Life" - 2006 của Coca Cola đã thành công trong việc truyền tải thông điệp và tạo ấn tượng với khách hàng. Bằng cách sử dụng nhiều kênh truyền thông, chiến dịch...

Chiến dịch Marketing "Life Tastes Good" - 2004 của Coca Cola

"Chiến dịch Marketing 'Life Tastes Good' của Coca Cola năm 2004 đã tạo nên sự chú ý với thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc về trải nghiệm thưởng thức. Với sự kết hợp của nhiều kênh truyền thông, chiến...

Chiến dịch Marketing "Enjoy" - 2001 của Coca Cola

Tìm hiểu về chiến dịch Marketing "Enjoy" - 2001 của Coca Cola với mục tiêu tăng doanh số và truyền tải thông điệp vui vẻ. Chiến dịch được triển khai trên nhiều kênh truyền thông như TV, mạng xã hội, w...

Chiến dịch Marketing "The Pause That Refreshes" - 1929 của Coca Cola

Chiến dịch Marketing "The Pause That Refreshes" - 1929 của Coca Cola đã tạo nên cột mốc quan trọng trong lịch sử quảng cáo. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về mục tiêu, quy mô và kênh truyền thông...

Chiến dịch Marketing "Coke Is It!" - 1982 của Coca Cola

Tìm hiểu chiến dịch Marketing của Coca Cola năm 1982 với thông điệp "Coke Is It!" và cách họ triển khai chiến dịch trên nhiều kênh truyền thông như TV, đài phát thanh, báo chí và in ấn truyền thống. X...

Chiến dịch Marketing "Always Coca-Cola" - 1993 của Coca Cola

"Chiến dịch Marketing "Always Coca-Cola" - 1993 của Coca Cola đã tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường và trở thành một điển hình cho các chiến dịch tiếp theo. Nội dung chiến dịch được truy...

Bài đăng được tài trợ