Thuật ngữ trong ngành marketing | Tổng hợp & tra cứu

Nhập nội dung cần tìm...

Khách hàng tiềm năng là gì? Vai trò của khách hàng tiềm năng trong Marketing

Khái niệm về khách hàng tiềm năng. Vai trò của khách hàng tiềm năng trong Marketing. Các phương pháp xác định khách hàng tiềm năng.

Quản trị Marketing là gì? Khái niệm - Chức năng - Công việc

Quản trị Marketing là gì? Phân tích vai trò của người quản trị Marketing. Liệc kê các công tác, công việc của quản trị Marketing. Tổng quan quy trình quản trị Marketing.

Thị trường (market) là gì? Kết cấu & Phân loại thị trường

Thị trường là gì theo định nghĩa thông dụng lẫn định nghĩa trong Marketing? Thị trường có thể được phân thành bao nhiêu loại? Có bao nhiêu thành tố cơ bản cấu tạo nên thị trường?

Marketing offerings: Khái niệm và phân loại

Thế nào là Marketing offerings? Marketing offering có phải là sản phẩm hay dịch vụ? Làm thế nào để phân biệt giữa sản phẩm và dịch vụ?

Nhu cầu là gì? Phân biệt nhu cầu, mong muốn và cầu thị trường

Nhu cầu là gì? Mong muốn là gì? Cầu thị trường là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa nhu cầu, mong muốn và cầu thị trường?

Marketing là gì? Khái niệm | Trường Phái | Học Tập | Nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Marketing

Khái niệm về Marketing, vai trò và ý nghĩa của Marketing đối với doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung, các phương pháp học tập Marketing hiệu quả...

Bài đăng được tài trợ