Google và Ảo Tưởng Về Công Bằng Trong Hệ Thống Đánh Giá

Google và Ảo Tưởng Về Công Bằng Trong Hệ Thống Đánh Giá

Phản ứng của Google trước bài báo vạch trần cách thuật toán Hệ Thống Đánh Giá thiên vị lợi ích cho các thương hiệu lớn hơn các nhà xuất bản độc lập

Bắt đầu của Cuộc Trường Cao về Thuật Toán Google

Google đã đáp lại một nhà xuất bản nhỏ đăng bài viết chỉ rõ cách các tập đoàn lớn đang thao túng Thuật Toán Hệ Thống Đánh Giá của Google và thoát khỏi trách nhiệm, minh chứng cho sự thiên vị đối với các thương hiệu lớn ảnh hưởng tiêu cực đến những nhà xuất bản độc lập.

Google và Cuộc Đáng Sợ về Thuật Toán

Câu chuyện bắt đầu với một bài đăng có tựa đề “Cách Google đang tiêu diệt các trang web độc lập như chúng tôi” được đăng trên trang web HouseFresh. Họ công bố những bằng chứng cho rằng một số trang đánh giá tập đoàn đã chiếm đến thuật toán của Google bằng cách tạo ra ấn tượng về việc đánh giá thực tế cho những sản phẩm mà HouseFresh khẳng định không phải là đánh giá thực sự.

Phản Ứng của Google và Bài Toán Uy Tín

Google đã phản hồi thông qua SearchLiaison trên X (trước đây là Twitter) với một số thông tin đáng chú ý. Họ không thực hiện kiểm tra thủ công trên các trang web, trừ khi có yêu cầu xem xét lại sau một hành động thủ công. Thuật toán của Google không sử dụng các cụm từ thiết kế để ngụ ý một đánh giá thực tế làm tín hiệu xếp hạng.