Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới cho châu Âu để tuân thủ Digital Markets Act (DMA)

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới cho châu Âu để tuân thủ Digital Markets Act (DMA)

Google vừa công bố các trải nghiệm tìm kiếm mới sẽ sớm được triển khai trên khu vực Kinh tế châu Âu (EEA). Các thay đổi này là một phần của những chuẩn bị của Google để tuân thủ Digital Markets Act (DMA) của Liên minh Châu Âu.

Google sẽ sớm triển khai một tính năng tìm kiếm mới hiển thị kết quả phú giàu dạng carousel cho các truy vấn liên quan đến du lịch, dịch vụ địa phương và mua sắm. Định dạng mới này cho phép người dùng cuộn ngang qua các ô hiển thị thông tin bổ sung như giá cả, đánh giá và hình ảnh.

Kết quả carousel phụ thuộc vào các trang web có đánh dấu dữ liệu cấu trúc phù hợp. Nếu thiếu dấu dữ liệu đó, các trang vẫn sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn.

Mặc dù ban đầu được ra mắt cho tìm kiếm du lịch và địa phương, Google đang thử nghiệm carousel cho các truy vấn mua sắm tại Đức, Pháp, Séc và Anh.

Đơn vị Tập hợp & Vi mạch Lọc

Google đang triển khai các tính năng tìm kiếm mới cung cấp liên kết trực tiếp đến nội dung từ các trang web tập hợp hàng đầu trong kết quả tìm kiếm hàng đầu.

Ngoài ra, Google đang thêm vi mạch lọc cho phép người tìm kiếm hạn chế kết quả đến các loại nội dung cụ thể.

Các loại đơn vị tập hợp bao gồm: - Trang địa điểm - Trang công việc - Trang chuyến bay - Trang sản phẩm (ban đầu được thử nghiệm tại Đức, Pháp, Séc và Anh)

Truy vấn Chuyến bay

Bên cạnh các tính năng đã đề cập, Google đang thử nghiệm một tính năng tìm kiếm mới cho các truy vấn liên quan đến chuyến bay.

Tính năng này hiển thị kết quả trang web hàng không trong một đơn vị riêng, cho phép người dùng dễ dàng tìm thông tin chuyến bay hơn.