Đề xuất tích hợp nhiều thông tin quan trọng vào căn cước công dân

Đề xuất tích hợp nhiều thông tin quan trọng vào căn cước công dân

Bộ Công an đề xuất tích hợp thông tin cá nhân vào căn cước công dân, bao gồm các thông tin quan trọng như sổ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh và giấy chứng nhận kết hôn Đây là những thông tin ổn định và sử dụng thường xuyên của công dân

Trong đó, điều đáng chú ý là việc bổ sung quy định tích hợp các thông tin quan trọng vào thẻ Căn cước công dân như: thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Những thông tin này là những thông tin ổn định và được sử dụng thường xuyên bởi công dân.

Về quá trình cấp thẻ căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất sửa đổi và bổ sung quy định để tách riêng cho hai đối tượng công dân khác nhau. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, quy trình cấp thẻ căn cước công dân sẽ được thực hiện khác với đối tượng công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi và chưa đăng ký khai sinh, thẻ căn cước công dân sẽ được cấp đồng thời khi đăng ký khai sinh. Còn đối với trẻ em đã đăng ký khai sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em.

Đề xuất tích hợp nhiều thông tin quan trọng vào căn cước công dân

Theo dự thảo Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số thông tin trên thẻ Căn cước công dân. Ngoài những thông tin vẫn được giữ nguyên như hiện nay, thẻ sẽ thay "Số thẻ Căn cước công dân" bằng "Số định danh cá nhân". Thay thế "Quê quán" bằng "Nơi đăng ký khai sinh" và "Nơi thường trú" bằng "Nơi cư trú".

Những thay đổi này được đề xuất nhằm nâng cao tính chính xác và đồng bộ thông tin trên các hệ thống quản lý dân cư. Bằng cách thay đổi các mục thông tin này, việc theo dõi và quản lý dân cư sẽ trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc thay đổi sẽ ảnh hưởng đến việc đổi thẻ Căn cước công dân của những người đã cấp trước đó. Bộ Công an sẽ tiếp tục thông báo và hướng dẫn các công dân về quy trình đổi thẻ mới trong thời gian tới.

Trong khi đó, thẻ Căn cước công dân mới có thể không còn chứa thông tin vân tay hay đặc điểm nhận dạng của chủ thẻ. Tuy nhiên, khi đăng ký và làm thủ tục cấp thẻ, cán bộ công an vẫn sẽ thu thập thông tin này để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Việc này sẽ giúp cho các cơ quan chức năng có thể dễ dàng đối chiếu và nhận dạng thông tin người dân khi cần thiết.

Nếu dự thảo Luật Căn cước công dân mới được thông qua, Bộ Công an sẽ phát hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về mẫu thẻ Căn cước công dân mới, giúp cho việc quản lý và bảo vệ thông tin của người dân được hiệu quả hơn.

Sẽ có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến CMND,CCCD, hộ chiếu?