Chập điện lúc nào cũng làm đơn vị này- đơn vị khác phục cảnh

Chập điện lúc nào cũng làm đơn vị này- đơn vị khác phục cảnh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan đến tình trạng thiếu điện Đơn vị, cá nhân liên quan sẽ phải đối mặt với việc kiểm điểm sau khi nhận được văn bản từ tập đoàn

Trong danh sách các đơn vị mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu cầu thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân vì sự thiếu điện, có các đơn vị như: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện; Ban quản lý dự án điện 1, 2, 3; Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; các công ty, nhà máy điện trực thuộc EVN và cả các ban của EVN.

EVN cho biết, yêu cầu kiểm điểm này được thực hiện sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản về công tác cán bộ tại Tập đoàn EVN, trong đó có yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm về việc xảy ra các vấn đề trong điều tiết và cung ứng điện, cũng như thực hiện chức trách và nhiệm vụ của các cán bộ trong thời gian qua.

EVN đã đưa ra yêu cầu cho các đơn vị thành viên, cùng với các công ty và nhà máy điện, và các ban trực thuộc, để tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan đến việc thiếu điện.

Căn cứ vào chỉ đạo từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, EVN đã yêu cầu Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các công việc như tính toán và dự báo nhu cầu, huy động tổ máy, điều tiết và điều độ hoạt động của hệ thống điện, cũng như điều hành thị trường điện.

Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) được phân công đánh giá trách nhiệm của cả tập thể và cá nhân liên quan đến việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, cũng như giám sát thực hiện hợp đồng và thanh toán tiền điện.

EVN cũng yêu cầu các Ban quản lý của các dự án điện 1, 2 và 3 phải đánh giá trách nhiệm của cả tập thể và cá nhân liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện.

EVNPSC và các công ty, nhà máy điện trực thuộc EVN cần kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến quản lý và vận hành tối ưu tổ máy. Thêm vào đó, họ cần báo cáo và đề xuất cơ chế huy động tổ máy, tuân thủ quy trình vận hành, thực hiện công tác sửa chữa và bảo dưỡng.

Các ban khác thuộc EVN cũng cần kiểm điểm việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, dự báo nhu cầu và kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Họ cũng cần đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu, đầu tư xây dựng, quản lý công tác mua sắm và thanh toán, cũng như thực hiện công tác điều tiết, cung ứng và tiết kiệm điện.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo tập đoàn, tổng công ty tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giải quyết triệt để vấn đề thiếu điện trong tháng 6 và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để xử lý các khó khăn phát sinh.