Bằng Chứng Nghệ Sĩ Google Năm 2005 Có Điểm Tương Đồng Với Navboost

Bằng Chứng Nghệ Sĩ Google Năm 2005 Có Điểm Tương Đồng Với Navboost

Một bài báo phân tích bằng chứng từ một bằng sáng chế năm 2005 do một kỹ sư hàng đầu của Google có những đặc điểm tương đồng với những gì chúng ta biết về Navboost.

Bằng Chứng Từ Bằng Sáng Chế Năm 2005

Một bằng sáng chế từ năm 2005 do một kỹ sư hàng đầu của Google đã được phân tích và phát hiện có những đặc điểm tương đồng với Navboost, một công nghệ gây nhiều tranh cãi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào bằng sáng chế quan trọng này và tìm hiểu về những điểm tương đồng mà nó có với Navboost.

Như chúng ta biết, có rất nhiều suy đoán về Navboost nhưng cho đến hiện tại, chưa ai có thể xác định được bằng sáng chế cụ thể nào có thể là bằng sáng chế gốc của Navboost. Bằng sáng chế từ năm 2004 mà chúng ta sẽ đi sâu vào trong bài viết này, có những điểm tương đồng với Navboost.

Tôi đã dùng những dấu vết mà chúng ta biết về Navboost và tìm ra một vài bằng sáng chế có khả năng liên quan.

Bằng Sáng Chế Và Những Điểm Liên Quan

Một trong những dấu vết tôi đã làm việc với là Google Software Engineer Amit Singhal đã liên quan đến Navboost và có vai trò trong việc phát minh nó. Một dấu vết khác là Navboost được phát minh vào năm 2005. Cuối cùng, tài liệu tòa án cho thấy rằng Navboost đã được cập nhật sau đó, vì vậy có thể có những bằng sáng chế khác về vấn đề này, mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau, nhưng không trong bài viết này.

Từ những dấu vết này, tôi suy luận rằng nếu Amit Singhal là người phát minh thì sẽ có một bằng sáng chế mang tên anh và quả thực có, được phát minh từ năm 2004.

Trong tất cả những bằng sáng chế tôi đã xem, hai bằng sáng chế thú vị nhất là: Systems and methods for correlating document topicality and popularity 2004 và Interleaving Search Results 2007.

Bài viết này sẽ tập trung vào bằng sáng chế đầu tiên, Systems and methods for correlating document topicality and popularity được phát minh từ năm 2004, có điểm tương đồng với thời gian biết đến của Navboost vào năm 2005.

Bằng Sáng Chế Không Đề Cập Đến Clicks

Một điều thú vị của bằng sáng chế này là nó không đề cập đến clicks và tôi nghi ngờ rằng những người tìm kiếm bằng sáng chế Navboost có thể đã bỏ qua nó vì không đề cập đến clicks.

Tuy nhiên, bằng sáng chế này thảo luận về các khái niệm liên quan đến tương tác của người dùng và mẫu điều hướng, mà có thể được hiểu là clicks.

Các Trường Hợp Mà Clicks Của Người Dùng Được Ngụ Ý Trong Bằng Sáng Chế

Lựa Chọn Và Truy Xuất Tài Liệu: Bằng sáng chế mô tả một quy trình trong đó người dùng lựa chọn tài liệu (có thể được hiểu là clicking vào chúng) từ kết quả tìm kiếm. Những lựa chọn này được sử dụng để xác định sự phổ biến của tài liệu.

Ánh Xạ Tài Liệu Với Chủ Đề: Sau khi tài liệu được lựa chọn bởi người dùng (qua clicks), chúng được ánh xạ với một hoặc nhiều chủ đề. Việc ánh xạ này là một phần quan trọng của quy trình, vì nó liên kết tài liệu với các lĩnh vực quan tâm hoặc chủ đề cụ thể.

Mẫu Điều Hướng Của Người Dùng: Bằng sáng chế thường xuyên đề cập đến mẫu điều hướng của người dùng, bao gồm cách người dùng tương tác với tài liệu, chẳng hạn như tài liệu họ chọn click. Những mẫu này được sử dụng để tính điểm phổ biến cho các tài liệu.

Rõ ràng rằng clicks của người dùng là một phần cơ bản của cách mà bằng sáng chế đề xuất để đánh giá sự phổ biến của tài liệu.

Bằng việc phân tích xem người dùng chọn tương tác với tài liệu nào, hệ thống có thể gán điểm phổ biến cho những tài liệu này. Những điểm này, kết hợp với sự liên quan chủ đề của tài liệu, sau đó được sử dụng để cải thiện độ chính xác và sự liên quan của kết quả cụm tìm kiếm.