Khai phá tiềm năng tuyệt vời từ Trung tâm dữ liệu Vùng và tạo cơ hội đột phá cho miền Trung - Tây Nguyên

Khai phá tiềm năng tuyệt vời từ Trung tâm dữ liệu Vùng và tạo cơ hội đột phá cho miền Trung - Tây Nguyên

Các trung tâm dữ liệu Vùng tại miền Trung - Tây Nguyên không chỉ mang lại lợi ích về công nghệ mà còn tạo cơ hội phát triển kinh tế cho khu vực này Bằng việc thu hút doanh nghiệp CNTT và dịch vụ số, các trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên

Khai phá tiềm năng tuyệt vời từ Trung tâm dữ liệu Vùng và tạo cơ hội đột phá cho miền Trung - Tây Nguyên

Trong thời đại ngày nay, việc xây dựng và phát triển Trung tâm dữ liệu (TTDL) quốc gia đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của các quốc gia. Đặc biệt, các quốc gia phát triển trên thế giới đang tập trung mạnh vào việc xây dựng và phát triển TTDL cấp quốc gia để bảo vệ thông tin, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Xu hướng xây dựng TTDL cấp quốc gia và cấp vùng không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin mà còn là yếu tố quan trọng định hình tương lai của các quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore đã có những thành tựu xuất sắc trong xây dựng TTDL quốc gia và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho các quốc gia như Việt Nam đang tiến tới.

Xây dựng Trung tâm dữ liệu: Vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Viettel Solutions, việc xây dựng các Trung tâm dữ liệu ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề chưa được đồng bộ và toàn diện ở cấp Quốc gia, làm cho việc quản lý dữ liệu còn gặp phải một số hạn chế.

Khai phá tiềm năng tuyệt vời từ Trung tâm dữ liệu Vùng và tạo cơ hội đột phá cho miền Trung - Tây Nguyên

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Viettel Solutions đã trình bày tại buổi hội thảo với những nội dung sau:

Đầu tiên, theo ông Hổ, khi dữ liệu không được thống nhất về khuôn dạng và tiêu chuẩn trên các hệ thống CNTT tại các địa phương khác nhau.

Thứ hai, có nguy cơ xảy ra việc lộ lọt và thất thoát dữ liệu đặc biệt là các dữ liệu bí mật của nhà nước.

Thứ ba, nhiều hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư từ lâu, nhưng vẫn còn thiếu sự đồng bộ.

Và thứ tư, còn nhiều vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh và an toàn cho hệ thống CNTT và hệ thống CDSL.

Do đó, việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu (TTDL) quốc gia và các TTDL vùng tại Việt Nam là rất cần thiết và rất quan trọng. Việc tập trung dữ liệu vào các TTDL vùng sẽ giúp cải thiện quản lý, tăng hiệu suất khai thác, nâng cao khả năng chịu tải và đảm bảo tính ổn định. Đồng thời, việc tập trung như vậy cũng giảm rủi ro về an ninh, đồng thời cải thiện bảo mật, kiểm soát truy cập, con người và hệ thống, cũng như tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Theo Dự thảo Quy hoạch hạ tầng ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần hình thành các cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng (TTDL quy mô vùng) để phục vụ hoạt động kinh tế xã hội và cơ quan nhà nước. Đồng thời, định hướng hình thành 3-6 TT Dữ liệu quốc gia, ưu tiên đặt ở các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, cũng như ở các khu vực kinh tế như Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ - nơi có nguồn năng lượng dự trữ, khí hậu lạnh và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, cùng với giao thông thuận lợi.

Việc này rất quan trọng không chỉ để đáp ứng nhu cầu tính toán và lưu trữ thông tin mà còn để đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu dữ liệu.

Với miền Trung - Tây Nguyên, đây là một khu vực có hạ tầng điện năng tốt và vị trí thuận lợi để kết nối với các thành phố lớn. Bên cạnh đó, các công ty viễn thông Việt Nam đã xây dựng một số lượng lớn trạm cáp quang, kết nối khu vực Bình Định và Đà Nẵng, tạo ra một hạ tầng viễn thông mạnh mẽ cho khu vực này.

Tuy nhiên, việc xây dựng các Trung tâm Dữ liệu vùng vẫn đang gặp nhiều thách thức. Một trong số đó là vấn đề về mức đầu tư lớn. Bên cạnh chi phí đầu tư ban đầu, việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu vùng còn phải đối mặt với nhiều chi phí khác như đầu tư vào thể chế, chính sách, cơ chế thu hút doanh nghiệp và chi phí vận hành.

Thứ hai, vấn đề về quản lý và tuân thủ cũng rất quan trọng. Xây dựng hành lang pháp lý phải được đặc biệt quan tâm để đảm bảo hoạt động của Trung tâm Dữ liệu vùng được tin cậy và an toàn.

Vấn đề nhân sự là một vấn đề quan trọng. Để xây dựng trung tâm dữ liệu, chúng ta cần tìm kiếm và duy trì nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đặc biệt là ở các khu vực xa trung tâm kinh tế. Đối với miền Trung-Tây Nguyên, việc thu hút và giữ chân nhân tài chính là một thách thức mà các nhà quản lý cần tìm giải pháp để phát triển trung tâm dữ liệu khu vực này.

Tuy nhiên, xây dựng hạ tầng chỉ là bước đầu tiên.

Viettel Solutions khẳng định có đủ năng lực để hỗ trợ, tư vấn và triển khai xây dựng một Trung tâm Dữ liệu (TTDL) vùng dựa trên kinh nghiệm xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho rằng thành công của TTDL vùng phụ thuộc vào sự kết nối và hội nhập, tức là thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Xây dựng TTDL vùng chỉ là hạ tầng, để đảm bảo hiệu quả vận hành trong tương lai, cần thu hút nhiều cộng đồng, bao gồm các doanh nghiệp sáng tạo khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), đến tham gia. Chỉ khi có sự tham gia đồng đều của các đối tượng này, TTDL vùng mới có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của mình.

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu (TTDL) trong vùng cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế. Trung tâm này giúp thu hút các doanh nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) và các dịch vụ số tới một địa điểm duy nhất, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực. Ngoài ra, việc xây dựng TTDL còn góp phần trong sự kết nối và hội nhập bằng việc tạo ra các điểm kết nối giao thương giữa nước ngoài và các đơn vị trong nước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đầu tư và phát triển về các lĩnh vực y tế và giáo dục trong khu vực.

“Với việc đầu tư và nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực này, Viettel đã và đang đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Việt Nam. Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ quốc gia trong việc xây dựng và phát triển hệ thống Trung tâm Dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin và thúc đẩy Cơ sở dữ liệu Quốc gia” – Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions khẳng định.